Български Червен кръст връчи грамота на акад.Титянова за хуманитарна дейност в полза на обществото

На тържествена церемония в централата на Български Червен кръст акад. Христо Григоров – председател на БЧК,връчи отличия за проявено човеколюбие и в знак на признателност за утвърждаване на хуманната същност на Червения кръст в интерес на обществото и държавата на акад. проф. ЕкатеринаТитянова, д.м.н. – професор по неврология, ръководител на Клиника „Функционална диагностика на нервната система“ във Военномедицинска академия – София и на акад. Маргарита Каменова, д.м. – патологоанатом, ръководител на клиника „Обща и клинична патология“ при УМБАЛ „Пирогов“.

Дни преди връчването на почетните грамоти проф. Екатерина Титянова – председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, се завърна от Прага, където участва в XXIII среща на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика, проведена на16 април.В международния форум участваха над 300 невролози, невросонолози, неврохирурзи, специализанти по неврология от 43 страни, от които и 9 български специалисти.Акад. Титянова представи 2 пленарни доклада, посветени на влиянието на 6-месечната домашна неврорехабилитация върху ефективността на мускулната помпа при болни с диабетна невропатия (Е. Титянова, Д. Любенова) и обзор върху терапевтичното приложение на високоинтензивния нискочестотен ултразвук в неврологията (HIFU).

Военномедицинската ни академия участва с две иновативни презентации, посветени на нов метод за ултразвукова треморограма (Е. Титянова, С. Каракънева, Р. Димова, М. Петришка, Цв. Колева) и ултразвуково изобразяване на пинеалната жлеза в норма и патология (Цв. Колева, С. Каракънева, М. Димчева, Н. Бекрийска, Е. Титянова).

На престижния медицински форум бяха представени нови методи и модификации – FusionImaging, сонотромболиза, ултразвукова невронавигация по време на оперативни интервенции, употреба на контрастни вещества и др.Следващият европейски форум по невросонология и мозъчна хемодинамика ще се проведе през април 2019 г. в Линц (Австрия).

По предложение на акад. Титянова – ръководител на катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“ към Медицински факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”бяха спонсорирани със степендииот Европейското дружество М. Димчева (студентка от СУ „Св. Кл. Охридски”) и новозавършилата медицина д-р Н. Бекрийска.

Проф. Ек. Титянова е академик на Българската академия на науките и изкуствата и академик на Сръбската кралска академия.

Виктория Милчева

Снимки Самуил Милев