„ВЪРХЪТ НА СРАМОТАТА” БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН В СТАРА ЗАГОРА

Книгата на Стефанка Мирчева „Върхъ т на срамотата” беше поводът, който събра почитатели на поетичното творчество в Регионална библиотека „Захари Княжевски” в Стара Загора на 14 март 2018 г.  Станислав Марашки, председател на Конфедерация на българските писатели и редактор на книгата, представи по оригинален начин творбата, прочитайки бутафорно писмо-пародия от Уди Алън , в което се изброяваха десет характеристики на творбата, които , предизвикали завист у американския хуморист,   са го накарали да ги приеме като несъвършенства. Тези десет „недостатъка” прозвучаха смешно като десет от големите достойнства на книгата и  породиха усмихнато оживление сред публиката. Последва авторски рецитал на поетесата, изпълнен от нея с неподозирано актьорско умение и свежест, които вдигнаха градуса на общото настроение , а изпълненията на пиано на Симон Павлов и изказванията на гостите бяха естествена прелюдия към серията от подарени автографи.