Димитър Атанасов получи наградата на в-к „Дума“ за карикатура

Епиграмистът-карикатурист Димитър Атанасов, председател на Конфедерация на българските писатели – клон Кубрат, получи специалната награда на в-к „Дума“ за карикатура. Престижното отличие беше връчено на кубратчанина по повод 44-тата национална изложба на карикатурата  в София. Голямата награда  ( пластика „Перо“)  грабна Валентин Георгиев, а сред останалите наградени се откроиха имената на МАЙЯ ЧОЛАКОВА с н а г р а д а на секция “КАРИКАТУРА” (пластика „Мишена”),
на ГАЛИНА ПАВЛОВА с н а г р а д а на Столична община на името на Доню Донев, на МИЛКО ДИКОВ с н а г р а д а на Дома на хумора и сатирата – Габрово – ; почетен плакет „Светът е оцелял, защото се е смял”, диплом, възможност за гостуване в Музей „Дом на хумора и сатирата” със самостоятелна изложба, на ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ с п р и з „Хриле и копита” –   ЧАЛЪЧЕТО, която награда е учредена от  инж. Борислав Константинов и Любо Николов за карикатура на тема „Природа, лов и риболов”.

 

 

На снимката: Наградените автори след церемонията заедно със зам.-кмета на Столична Община д-р Тодор Чобанов.
От ляво на дясно: Милко Диков, Димитър Атанасов, Майя Чолакова, Валентин Георгиев, Галина Павлова, Георги Чалъков-Чалъчето, д-р Тодор Чобанов.