ДИМИ БОРИСОВА ПРОБУЖДА БУДНИТЕ В КНИГА

Само преди  ден издателството на Конфедерацията на българските писатели пусна от печат книгата на Дими Борисова  „Пробуждането на на будните” Тя съдържа вълнуващи разкази от живота, приказки-притчи и новели. Редактор на книгата е Станислав Марашки, а оформлението на кориците и предпечатът са дело на Георги Чучумишев и Чавдар Иванов, чийто труд е координиран от техническия редактор Валентина Панова.
Всеки сюжет е разгърнат  многопластово и  прави читателя съпричастен към авторовата идея.  Върху страниците оживяват срещите с щастието, с истината,  с лъжата, с майчиното сърце. Разказвачът на Борисова не остава чужд  и към страданието на животните. Той разговаря с тях и търси помощ.
Обичта блика от всеки ред на сборника.  Героите на Борисова са всеотдайни, грижовни, тъжни и искрени. Борисова влиза  в техните закоравели души, за да  да отвори очите им. Иска и успява да раздвижи ръждясалия механизъм , да остърже шлаката от организма на героите си и пробуди, нас читателите. Защото – както отбелязва редакторът на книгата Станислав Марашки – “ „…мотивът на излизането от съня в преносния смисъл на тази дума е един от най-вълнуващите моменти в историята и литературата.“

Валентина Панова –
технически редактор

 

Интервю на Йордан Георгиев с Дими Борисова по повод най-новата и книга