Изяви на ХК „Жарава“ – Кубрат – месеци ноември, декември 2017

В Кубрат беше организирана изложба,  подредена от карикатуристите на ХК „Жарава“ – Кубрат по случай юбилея на клуба на 24. 11. 2017.В нея взеха участие авторите  Кяшиф Юмеров – Истанбул, Велко Велков – Разград, Стоян Черников  – Кубрат, Марио Иванов – Кубрат, Гален Иванов – Кубрат, Димитър Атанасов – Кубрат

Информация на Сара Асенова

Снимки:

Архив на Сара Асенова