Конкурс на тема: „Духовният свят на съвременната българка”.

КОНКУРС
Обединението на жените – Враца, съвместно с Конфедерация на БП и ПК „Арфа” – Враца обявяват КОНКУРС на тема: „Духовният свят на съвременната българка”.
Рисунка 60/60 – избрана техника.
Поезия и проза до две творби.
Същите са явни и трябва да бъдат придружени с кратка биография на автора и телефон за връзка.
Срок – 15 май 2019 г.
Награждаването ще бъде на 22.05.2019 г. от 18 ч. в Младежки дом – Враца.
Конкурса ще бъде в три възрастови групи:
І-ва група учащи.
ІІ-ра група до 60 години.
ІІІ-та група над 60 години.
Същите да се изпращат на адрес: valpan@mail.bg /за конкурса/, или на хартиен носител: Младежки дом гр. Враца – 3000, бул. Втори юни № 10, ПК 424 /за конкурса/ Материалите да са написани на формат А-4, 12 пункта, да се изпращат на word фаил.