Любомир Пировски търси „ритъма на живота“ в нова книга

„Ритъмът на живота“ е заглавието на новата книга на Любомир Пировски. В своето въведение към книгата доц.д-р Н.Димитров пише:“В този пореден интересен труд(поезия и наука за хармонията)  авторът съчетава отново поезия, философия и наука, за да ни покаже своето  виждане за живота и мястото на хармонията в него. “
Книгата засяга различни теми и е своеобразно достижение в творческата кариера на поета-учен, който съчетава своята научна и писателска дейност   и с членството си в   Управителния съвет на Конфедерация на българските писатели.

Любомир Пировски