С пищно читалищно тържество отбелязаха Трети март в град Кубрат

На 02. 03. 2018 година в град Кубрат бяха отбелязани 140 години от Освобождението на България. Секретарят на НЧ «Св. Св. Кирил и Методий 1891» Гинка Денчева, Здравко Вутов /н – к отдел ПКТО и член на ХК „Жарава“/ и самодейците при читалището бяха подготвили прекрасна музикално – танцова програма за случая.
Вечерта беше открита с встъпително слово по темата от дългогодишната преподавателка по история госпожа Колева. Самодейните състави към читалището се включиха с оригинални народни песни и танци, като сред изпълнителите изпъкнаха най – малките певци от музикалната школа, ГСГ „Лудогорски полъх“ и танцовa формация „Пагане“. В програмата участваше и Петя Пашева, член на КБП клон Кубрат. На тържеството присъстваха Жени Славска, Сара Асенова, Димитър Атанасов и Светломир Киров, също от КБП. Прочетено беше творческо историческо есе на ученичка от Кубрат за поборника Петър Комитата, най – младия член на четата на Таньо Клисуров, действала на територията на Североизточна България по време на Освобождението. Четата на Таньо Клисуров, състояща се от 28 четници, потегля едновременно с тази на Христо Ботев. Петър Русков – Комитата се заселва в тогавашното селце Балбунар след Освобождението, a неговата последна обител е в двора на Къщата – музей в Кубрат.

Сара Асенова

Снимки:

Сара Асенова