Юбилейна вечер на Александрина Шаханова в Русе

На 15 декември 2017 г. в Зала „Култура“ на Община Русе се състоя юбилейната творческа вечер на Александрина Шаханова по повод навършване на  нейната кръгла годишнина и представяне на новата ѝ поетична книга „Частица от Вселената“.

Празничната вечер беше организирана от Конфедерация на българските писатели, НЧ „Христо Ботев“, Русе, Съюз на пенсионерите – 2004, Русе и Отдел „Култура“ при Община Русе.

Водеща на вечерта беше Гюлсер Мазлум – член на КБП клон Разград.

Гости на вечерта бяха народният представител Пенчо Милков; председателката на НЧ „Христо Ботев“ Вяра Косева; зам. председателката на Областния съвет на СП-2004 Гергана Василева; зам.председателката на Общинската организация на СП-2004 Красимира Маринова, председателката на Фондация „Русчук“ Галина Атанасова; председателката на Дамски клуб „Възраждане“ Мария Атанасова; завеждащ връзки с обществеността при Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Станимира Цанева, много граждани, близки и приятели на Александрина Шаханова.

Обзор на целия творчески път направи засл. доц. на Русенския университет Живодар Душков, а Станислав Марашки, председател на КБП, представи с впечатляваща рецензия  новата поетична книга „Частица от Вселената“. В нея лидерът на КБП каза:“За авторката на „Частица от вселената” темата играе второстепенна роля. За А.Шаханова тя  е само повод да изкаже своята идея. От друга страна, богатството от теми  неминуемо води и до букет от идеи, което обуславя вътрешно-смисловото разнообразие на книгата. Целият сборник е проникнат от мъдро християнско смирение, което е резултат от осъзнаването на човека като мъничка част от мирозданието, а не като повод за екзалтации от типа „Човек – това звучи гордо!” В същото време всяка творба е обляна от нежна лирична струя, избликваща от най-светлите подмоли на човешката душа и представлява своеобразен апотеоз на човека и на неговите способности за емоционално съпреживяване.“

За творческия път на Александрина Шаханова говориха още доц. д-р Руси Русев, редактор на първата ѝ книга „Учебен анализ или прочит на лунна светлина“, Крум Гергицов, филолог, драматург на Русенския театър „Сава Огнянов“  и рецензент на втората книга на авторката – „Аналекта“, Яхя Акбулут, поет и публицист, представител на разградската културна общественост.

В обсъждането на новата поетична книга взеха участие много от присъстващите, които прочетоха избрана творба и споделиха защо тази творба ги е впечатлила и развълнувала.

Със своите музикални интерпретации младият и изключително талантлив пианист от Националното училище по изкуствата в Русе Александър Стоянов  направи празничната вечер още по-тържествена и вълнуваща.

На Александрина Шаханова бяха връчени много поздравителни адреси и поднесени красиви цветя и сувенири.

Празничната вечер завърши със скромен коктейл в уютния салон на  м/к „Русчук“, където, в изключително приятелска атмосфера, беше продължен разговорът за творчеството на Александрина Шаханова, за новата ѝ поетична книга, за литературата и за изкуството.

Последната книга на Александрина Шаханова

 

Част от публиката малко преди началото…

Доц.Живодар Душков направи литературно-критически обзор на творчеството на Александрина Шаханова
Още един поздравителен адрес!

Депутатът Пенчо Милков беше не само официален, но и развълнуван…

В такива мигове поздравителните думи  звучат като музика за ушите на юбилярите…

Депутатът  Пенчо Милков дари цветя и..целувки!

Почти обща снимка…

Мигове от задушевната дискусия на  кораба „Русчук“ след творческата вечер
Двете семейства / на Гюлсер Мазлум  и Донка Василева /, Александрина Шаханова и Станислав Марашки не пропуснаха да увековечат приятелството си с обща снимка на кораба „Русчук“.

Видеоинформация: