Иван Дойнов получи „Златен Пегас“

На 24. 05. 2018 година на тържествена церемония в Разград писателят Иван Дойнов бе удостоен с престижното отличие «Златен Пегас», което се присъжда за значим принос в развитието на българската национална култура в областта на литературата, визуалните изкуства, театъра, музиката, танцовото изкуство, публицистиката и журналистиката и архитектурата. Иван Дойнов е автор на 11 книги с лирика и ръководител и основател на разградския ЛК «Атанас Далчев»
Дойнов е съставител на три първи по рода си антологии – „Река от чужди гласове“, „Диалогична антология на българската поетическа женска традиция” (1994 г.), „Българският Танатос. Смъртта в българската поезия” (1999 г.) и „Баща ми в мен” (2017 г.). През 2004 г. Иван Дойнов слага началото на издателската поредица „Библиотека Лудогорие”, на която е водещ редактор. „Библиотека Лудогорие“ има публикувани досега 10 тома, в които са представени позабравени, съвсем неизвестни или нови текстове, посветени на Разградския край.

Сара Асенова