Свтослав Велков с участие във форум на художественото творчество

Преглед на любителското художествено творчество в Сухопътни войски се състоя във Враца. Парадът на творческия дух в армията се състоя  от 19.06.2018 до 26.06.2018 г. и в него взе участие сержант Светослав Велков- асоцииран член на Конфедерация на българските писатели от гр.Елин Пелин.Той изпълни песента ,,Море пиле, славей пиле” В дует с редник Даниела Петрова.