Милена Белова представи „Урокът на птиците“ и в Пловдив

Милена Белова представи своята книга „Урокът на птиците“ в Пловдив. В по-голямата си  част нейната аудитория се състоеше от бивши работници в минно-обогатителния комбинат „Горубсо“, които припознаха себе си в някои  от героите.

Книгата  е дело на ИК“Конфедерация на българските писатели“, а неин редактор е  председателят на КБП Станислав Марашки.

Снимки:

Личен архив