Искра Антонова издаде нова книга

Излезе от печат осмата стихосбирка на  Искра Антонова, член на Конфедерация на българските писатели – клон Кубрат. Тя успешно съчетава работата се като дългогодишен председател на ПК „Наркооп“ в Кубрат и поезията.
Книгата е със заглавие „Алхимик на Мига“ и съдържа стихотворения, притчи, цитати, легенди и прозрения, плод на усещанията и чувствата на авторката. Много от темите тя взема от Учителя Петър Дънов и участията си в различни екскурзии, пътешествия и излети сред природата и различни места в България и други страни. Стихосбирката е богато  илюстрирана със снимки, етюди и картини. Много от снимките са дело на самата поетеса.
Книгата е напечатана в ИК „Полиграф“ – Разград. Художник и дизайнер на корицата е Деница Зидарова, а редактор – Георги Георгиев.

Светломир КИРОВ

 

 

 

Съпричастността на Искра Антонова към прозренията на учителя Петър Дънов намира място и в живота, и в поезията и.