Даваме, без да вземаме!

Публикация за КБП във в-к „Над 55“