Автори в аванс: Росица Копукова

четвъртък, 4 август 2011 г.

Автори в аванс: Росица Копукова

Росица Копукова е по образовение педагог и филолог.Работи като журналист в БНР. Награждавана с многократни научни и литературни награди в България, САЩ, Австралия, Италия. Присъства в Британска антология „Световно известни поети“. Публикувала множество статии в периодичния печат. Автор е на 67 книги поезия и проза.Издавана на български, английски, френски и итариански език. Астролог. Изучавала френски и руски език. Много рецензенти са дали своето престижно мнение за творчеството й, между които д.ф.н. Йордан Ватев.Като автор на две монографии за нейната поезия, той дава своята положителна оценка за творчеството й я съветва никога да не изоставя пътя на поета и писателя.Росица Копукова е също така, хуморист и сатирик, нещо, което по-трудно се удава на жените.