Албена Йончева Абарова

*
ЛЮБОВ
Тя се ражда от морската пяна
и мехурчета носи,
плътта прималява
и тичаме боси
по пясъка.
Тя примигва сънливо с очи
и е розово утрото,
меко и топло.
И скачаме задъхани
сред въздушните струи
на дъха ѝ.
Пием сладост от устните
и резливо небцето
усеща вкусът
на мечтите.
Там сред пясъка скрити
проблясват звездите
от очите ѝ.
*
БЕЗ КРИЛА
Не търся, не виждам, не споря,
не чакам, не спя, не говоря,
а мислено с грешките мокри
по пътя оставям следи.
Далече се вие и стига
до хоризонт песъчлив,
където през пръстите, мили,
приплъзваш се мълчалив.
Очите са мътни, не виждат,
преплитам в отмала крака
и бездиханна отлитам
от старата бяла скала.
Кръвта по ръцете се стича
и някой крилете отсича…
Посрещнах земята в лице
със непокорни ръце,
които все още прегръщат
и заврънтулките бършат
на забранените думи
в бездната черна изгубени.
Не търся, не виждам, не споря,
а искам, изгарям, блестя.
Все мен ме избира простора
безкрила щом още летя.
*
ДЪЖДОВНА ПРЕГРЪДКА
Вали, трепти, нашепва, мокри рамо,
попива във подгизналите дрехи
и плъзва тайно от онази пара
която вдига се в небитието.
Косите се оплитат в очертания
рисувани отколе върху устните
и вместо да ме пусне със ридание
и силно топлината да отблъсне
ме сграбчва и поемам аромата
скътал най-съкровените мечти.
Облизвам устни срещу вятъра,
дъждът е спомен. Нека да вали!

Книги от Албена Абарова