Александра Христомирова Михалева

Александра Христомирова Михалева е ученичка в 10.а клас на СОУ „Хр. Проданов“ – гр. Карлово.Родена е на 20.09.1999 г. в Карлово.От учебната 2015/16 г е член на Конфедерацията на българските писатели, клон Карлово , клуб „Литературен Еверест“ . Пише разкази, есета и стихотворения.

За разказа си „Силата на любовта“ заслужи първа награда в тазгодишния национален литературен конкурс „Стамен Панчев“.Тогава тя за първи пътучаства в национален литературен конкурс с разказ, но завоюваната награда категорично свидетелства, че писането й се удава! На 16.04.2016 г. Алекс посети Ботевград, за да получи красив плакет, книги и парична награда.