Александрина Шаханова с диплом за принос към румъно-българската култура

По повод националния празник на румънската култура – 15 януари, Ден на Михай Еминеску, най-големият поет на северната ни съседка, Сдружение „Дунавски съзвездия“ покани  русенски дейци на културата и литературата за участие в празника.

Между тях беше и Александрина Шаханова, член на Конфедерация на българските писатели. Тя взе участие в поклонението и в празничната програма пред паметника на Еминеску със своя поетична творба, посветена на големия поет, преведена и прочетена на румънски език от Адриан Василев.

След поклонението  националният празник продължи с богата литературно-музикална програма в залата на Център за култура „Йон Винеа“ в гр. Гюргево. Освен двете съпътстващи изложби – метална пластика и произведения на изобразителното и дърворезбарското изкуство, имаше и презентация на нови книги от румънски и български автори. Бяха връчени  и традиционните дипломи и отличия за принос към румънската  литература и активна дейност в развитието на румъно-българските културни връзки.  Между отличените с диплом беше и Александрина Шаханова.

НА МИХАЙ  ЕМИНЕСКУ                                                LUI MIHAI EMINESCU

По повод 168 години от рождението на поета   La 168-tea aniversare de la nașterea poetului

 

В алеята,                                                           Pe o alee,

до градския музей на Гюргево,                         spre muzeul giurgiuvean

нахлупил е отново шапка белоснежна              pășește cu căciula sa de nea

великият поет.                                                  El, marele poet.

Високо, в клоните на снежни дървеса,               Spre ramurile mândrilor copaci

издига се гранитен монумент.                            se-nalță din granit un monument.

От него,                                                            De-acolo,

вечно млад,                                                      în eternă tinerețe,

ни гледа Еминеску…                                          privirile-ș înalță Eminescu…

Не в мъжката му красота                                              Nu doar în frumusețea bărbătească

е неговата величавост,                                                 ș-ascunde măreția,

а в туй, което е създал,                                     ci-n ceia ce-a creat,

във семето, което е посял                                în bobii, ce i-a semănat

в душата на един народ!…                                 poporului în sufletul avid!…

Във този януарски  ден,                                     În zi de iarnă, în ianuarie,

със цвете във ръка,                                          în mână cu o floare,

прошепваме с  поклон:                         în plecăciune-adâncă toți șoptesc:

„Велик е той!… Безсмъртен!“                              „Nemuritor! … Și mare!”

 

15 януари 2018                                                 15 ianuarie 2018

 

Alexandrina Șahanova

Traducere de Adrian Vasilev

Преводачът Адриан Василев чете творбата на Александрина Шаханова на румънски език

Част от бълтгарската културна делегация от Русе.

Чуждестранните гости положиха цветя пред паметника на Михай Еминеску.

Ето как изглеждаше отличието на Александрина Шаханова.