Атанасия Петрова търси драматургични таланти

Атанасия Петрова , познататият на стотици деца режисьор,педагог и приятел на  изгряващите   таланти, най-възрастният от които е на 67 години, не спира своя тетрален маратон. Изборът на пиесите и  се спира главно на съвременни български автори, но така също и на драматурзи, които вече  не са между живите, но са завещали ценно драматургично наледство. В техните творби са закодирани  послания, които са живи и до днес. Осмислени от децата, .те се възпитават чрез театъра и поемат с достойнство пътя си на граждани и хора.
Един от авторите, с който Петрова работи от години, е Станислав Марашки.  Започвайки със спектакъпа „Пролетта рецитира, пее и разказва“, минавайки през жизнерадостния сценарий на конкурса „Голямата книга на малкия град“, в който лиричните посланич избликват от недрата на остроумните скечове,  режисьорът Петрова и младата актриса Паулина Сивкова откриха автора посредством монокомедията  му „Перпетуум мобиле в бар „Алайв“/ Постигнала огромен успех  в Бургас, пиеста беше представена в Русе , а скоро ще тръгне и в други градове.  Сега Петрова призовава авторите от КБП  да напишат пиеси,които децата или възрастните да изиграят.
  За справки се обадете на тел. 0886029209.
 Снимки:
Теодора Попова
/кадрите са от спектакъла ‘Бедният крал“/