Байчо ПРАМАТАРОВ

 Байчо Иванов Праматаров е роден през 1930 год. в с.Екзарх Антимово, област Бургас. Основното си образование получава в родното си село, гимназия в гр.Карнобат и висше в гр.Пловдив – агрономство. От младежките си години сътрудничи в местни, окръжни вестници и списания. Има публикации в научни и научно-популярни списания и алманаси. През 2006 год. излиза първата му книга „С корени в чернозема”. Втората му самостоятелна книга „Огнище на много огньове”излиза през 2010 год., а през 2013 год. книгата „400 години с.Екзарх Антимово”, на която е съставител и съавтор. Под печат е третата му книга „Бразди във времето”.  Байчо Праматаров е дългогодишен председател на читалището. Отговорен редактор е на местния вестник „Екзархантимовска светлина”, издаван от литературния клуб „Петя Дубарова” към НЧ „Н.Й.Вапцаров-1925 г.” Продължава да работи върху следващия си литературен труд.

ЛАЙКА Бащина ПРИКАЗКА-ЗА-АЛИ-ТЕЛЯКА ДВЕТЕ-БРАТЧЕТА ЕСЕНЧЕТО Да-се-засрамиш-от-себе-си След-тържеството Дядо-жеко-разказваше все-бях-виждал