Валентин ЖЕЛЯЗКОВ

 

Валентин Желязков е роден през 1962 год. в с. Недялско, Ямболски окръг. Израства и живее в гр. Перник.  Публикува във водещи електронни издания и сайтове за лично творчество. Включен е в Антологията на поетите в страната. Издаван и превеждан на няколко езика. Награждаван е многократно за своята работа от международни форуми и институции. Автор е на книгата „Bestofthebestfrom Napolitano“.Творчеството му се отличава с неподражаем стил, нестандартен изказ, ярост, нежност, философия и простота.