Валери ХАДЖИЕВ – приятел на КБП

–Валери Хаджиев е автор на книгата „Въглени от лавицата“ , издадена през 2019 г., както и на стотици публицистични публикации в граждански и военни издания,поместени през последните  20 години. Превежда на български руски класически автори. Приятел на Конфедерация на българските писатели.

 

Валери ХАДЖИЕВ

Валери ХАДЖИЕВ