Ваня Попова

Родена е в гр. Кнежа. Завършила е Селскостопанска академия в София и Пловдив. По професия – агроном. Има публикации в местния печат. Започва да пише стихотворения от ученическите си години. Със стихове участва в трите сборника „Под лъчите на слънцето”. Член е на Клуб „Арфа” – Враца и асоцииран член към Конфедерацията на българските писатели – филиал Враца