Велико ОГНЕВ

Велико Огнев е роден в с.Васил Левски, окр.Силистренски, на 31 юли 1950 г. в многодетно семейство.За себе си Огнев изповядва:”Родителите ми упражняваха най-хуманните професии – животновъдство и земеделие.С педантичното си възпитание те достойно отгледаха и подготвиха за живота четирите си мъжки рожби. Аз съм най-малкият, вечно виновен за по-големите си братя и винаги защитаван от родителите си. Началното си образование завърших в родното си село. Основното получих в гр.Алфатар , техническото взех в гр.Силистра и останах да работя в града като електротехник.В момента имам сервиз за битова техника. Посещавам домовете като така ремонтирам уредите на място и мисля, че правя едно голямо добро.Обичам да общувам с всички клиенти, а така се раждат любимите ми афоризми.Достойнството и честта са основното в характера ми.Имам двама сина – Драгомир и Пламен.”