Веселин Колев – приятел на КБП

ВЕСЕЛИН КОЛЕВ  е дипломиран инженер по хидромелиоративно строителство. През годините участвал в проектирането на много изградени мелиоративни обекти във Врачанска област.

Фен на Конфедерацията на българските писатели. Коректор на произведенията на  Валентина Панова и Даринка Цветкова. Предоставя графични материали   за книгата на Валентина Панова за историята на с. Голямо Пещене.

Веселин колев - рисунка под биографията