Веселин Колев – приятел на КБП

ВЕСЕЛИН КОЛЕВ, 76 годишен – дипломиран инженер по хидромелиоративно строителство. През годините участвал в проектирането на много изградени мелиоративни обекти във Врачанска област.

Фен на Конфедерацията на българските писатели. Коректор на произведенията на авторите: Валентина Панова и Даринка Цветкова. Предоставя графични материали   за книгата на Валентина Панова за историята на с. Голямо Пещене.