Веселка Станкова

Веселка Николова Станкова е родена през 1975 г., в черноморския град Бургас, на международния ден на жената – 8 март. Единствено дете е на учителка и електроинженер. Закърмена с любов към род-ния език и литература, мла-дата поетеса завършва Сла-вянска филология, Журнали-стика и Бизнес администрация. Член е на ССП в България от 2002 г. Автор е на три стихосбирки: „На кръстопът”, „Размисли на сърцето” и „Как искам… обич”.