Виолета БЕДРИНОВА

СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ВИОЛЕТА БЕДРИНОВА

В шепите си сбирах светлина…
На този свят дойдох във утринта
и изгрева видях зад склона.
И все пред мен е хубостта
на слънцето в лъчи обляно!

В шепите си сбирах светлина,
а облаците ме заливаха със радост!
И ненапразно аз живях,
години пазех светлото в себе си.

Застанала на хълма,на високото,
прогонвах лепнещата сивота.
Отминавах злобата и завистта,
превръщах в пепел мрака.

ЖЕНА СЪМ

Жена съм като всички други
и все пак толкова различна.
Понякога докосвам висините,
допирам блясъка им шепнешком.

А после ,после пак е тихо
и става ясно ,че звездите са далече.
А аз реална съм,не съм измислица
присядам на земята пипнешком.

И зная , гордостта ми е на птица,
понесла на крилете крехки своя свят.
И няма как да съм мечта за някой рицар.
Не ,няма как,аз силна съм жена!

Жена съм като всички други
и все пак толкова различна…


Животът ми на стъпки се разделя…
Животът ми на стъпки се разделя,
събирам чувствата си в брегове,
в които влагам толкова стремежи.
Поемам в утрото,а в залеза се сгушвам.

Събирам в шепи чудни светове!
Разтворила сърцето си ,в доброто
се заглеждам,понякога душата ми
е с голата надежда,че утрешният ден

със изгрева ще блесне над склона извисен.
Ще позакърпя себе си… с онази вяра,
която с години непокътната е във мен.
Навярно някои ще ме гледат отвисоко?

Но блазнят ли ме върховете ?…Не !
Какъв си,кой си ти там нагоре нависоко?
Животът ми на стъпки се разделя,
събирам чувствата си в брегове…

УСМИХНАХ СЕ

Усмихнах се ,отново се усмихнах!
В зениците ми- бащиния двор ,
заслушах се в песните на птиците.
Те пееха –невероятен птичи хор!

Тъгата ми със песните им сля се,
тъгата ми -тя сякаш беше сън.
Усмихнах се ,отново се усмихнах.
Заслушах се във песните навън .

Напук на всичко,аз намерих смисъл.
Какво пък толкова нали ти обещах.
И всъщност всичко си е пак на място…
крилете ми са сякаш като нови.

Сред птиците си търся аз приятел,
такава съм си още от дете.
Говоря си с тях , когато разперили криле
летят забравили за всичко на земята.

Усмихнах се, отново се усмихнах!
Какво пък толкова ,нали ти обещах…

 

ВРЕМЕТО Е СТРАНСТВАЩ РИЦАР

 

Мечтаното понякога е пропиляно

от бързане към края на брега.

Мечтаното е с болка изживяно

намества се в сърцето тишина.

 

 А думите са изгревно начало,

 а думите чертаят  смело път.

  На възел ако ги завържем в края

   във  времето за миг  ще  отлетят .

 

    А времето рисува ли,рисува

   по тънките стени в душата.

   А  времето е странстващ рицар

   в сутрешния възглас на зората.

 

ДНЕС ОТНОВО СЕ ВРЪЩАМ

 

 В тозидом  днес  отново се връщам,

уж сива,но е  бяла в мен  тази къща.

Белее душата ми в нея,с тихи

стъпки  своето детство прегръщам.

 

Беше отдавна, спомням си и  река,

 но защо ли е тъжна това лято?

Търкулвам  мисли,чувства постилам .

Изплитам в  спомени лястовичи гнезда.

 

И уж гоня тъгата ,но  не  успявам ,

нищо не изглежда  както тогава.

Само  бялото  в мене   остава 

и тишина  открехнала тази тъга…