ВИОЛЕТА СТОЯНОВА АСЬОВА

Виолета Стоянова Асьова е родена  през 1954 година в гр. Бургас.Завършва Академия за музикално и танцово изкуство – Пловдив, Начална  училищна  педагогика в БУ” проф.  д-р Асен Златаров “- Бургас, и психология в ПУ”Паисий Хилендарски“.Работила е  като Завеждащ КМД – Велинград, секретар ” на детската асамблея „Знаме на мира“, учител, директор на училище, библиотекар. Литературните и интереси се простират в областта на импресиите, есетата, преработените легенди, стиховете и разказите. Автор е на два неиздадени сборника с разкази.Има множество публикации в периодичния печат. Живее  в Бургас.Асоцииран член на Конфедерация на българските писатели.