Галина Димитрова Димитрова

Родена през 1960 г. в гр. Карлово. Завършва Националната спортна академия „В. Левски“ в гр.София през 1985 г. Работи като учител и хореограф в СУ „Хр. Проданов“ – Карлово.

Автор е на книгата „Магия“ (Стихове, 2014).

Съавтор е на книгите „Съцветие“ (2001) и „Съзвучие“ (2004), издания на Клуб „Литературен Еверест“.

Участва със свои стихотворения в книгата „Кътът роден…“ (2007).

Разказът й „Денят“ бе включен в сборника „Скъпоценни камъчета“, издание на „Анубис“ и „Булвест 2000“ през 2009 г., събрал наградените творби от Първия национален конкурс за учители творци.

Има публикации във вестниците „Литературен Еверест“, „Диалог днес“ и „Карловска трибуна“, и в списание „Везни“.

Член на ЛК „Литературен Еверест“ при СУ „Христо Проданов“ – гр.Карлово и ЛК“Иван Вазов“ към къща-музей „Иван Вазов“ – Сопот.

Пълноправен член  на Конфедерацията на българските писатели и регионален координатор на КБП за Карлово и Сопот.