Георги БЕЛЧЕВ

Георги Белчев работи  като екскурзовод в КМ „Иван Вазов“ гр. Сопот и тъкмо атмосферата в родния  дом на титана на словото е най-верния му спътник по време на пътешествието му в необятното море на поезията. Неговите творби,част от които поместени и във в-к „Литературен лист”, посветен на 10- годишния юбилей на литературния клуб към КМ,  са пропити от любов към родния край и са благороден отзвук от стилистиката на големия ни поет. В тях е изплакана болката по напусналите ни велики българи, по забравените герои и  идеали. Белчев споделя, че , пречупен през призмата на времето,в което живеем, неговият патротичен патос може би ще се приеме с недовреие, но след като днес няма  истински ценности, по-добре е поетите да се обърнат към епохата на Вазов, когато те са били в пълния си блясък.Георги Белчев е зам.председател на  ЛК към къща-музей „ИВан Вазовм” и е пред прага на първата си самостоятелна книга.