Гинка ДЕНЧЕВА – приятел на КБП

Гинка Петрова Денчева е родена на 28. 03. 1958 година в с. Белица, обл. Силистра. Завършва Института за културно – просветни кадри в град Варна със специалност „диригент”. Работила е в Съвета за Kултура и Общински Профсъюзен Дом на Културата в град Кубрат. Ръководител е на вокални групи за български народни песни, стари градски песни, „Хор на инвалидите“, “Хор при Църковен Храм „Св. Св. Кирил и Методий”. Изявява се като вокален педагог на деца – изпълнители на забавни и народни песни.
От месец октомври 1996 година е секретар на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1891” – град Кубрат.