Горица Маджарска

За себе си Горица Маджарска споделя:“ Родена съм на 12.03.1990 г. в Бяла Слатина. В момента живея във Враца.Средното си образование завърших през 2009 година в професионална гимназия по търговия и ресторантско дело със специалност „счетоводство“. От ученичка пипа римувани стихотворения, като през 2009 година бях отличена с първо място в 9-ти литературен конкурс „Любовта“ към Младежки дом – Враца. През 2017 година завърших висше образование  във филологическия факултет на Великотърновския унивесрситет „Св. св. Кирил и Методий“ по специалността педагогика на обучението по български език и история. През 2017 година записах магистратура към философския факултет на Великотърновския университет по специалността психология, като в същото време съм студент втори курс по специалността „философия“ в същия университет.“
Горица Маджарска има любопитен житейски път, тъй като е работила като барман, спедитор, помощник-фотограф, кредитен консултант, работник фотоателие и какво ли още не…Чудно ли е тогава, че нейната поезия е толкова жизнена и разностранна?
Както подобава на член на Конфедерацията на българските писатели…

Горица Маджарска