Диана Статкова

Диана Калинова Статкова е родена във  Враца. Средното си образование е завършила в училище „Отец Паисий“ с профил Музика. По-късно завършва и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, филиал гр. Враца – специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. През 2019 г.  става лауреат на наградата „Студент на годината“. От 2019 до 2021 г. работи като учител,

Книгата „Химикалката, която сама пишеше домашни“, е  създадена през 2020 г. Тя е нейната първа книга и първи детски роман. Асоцииран член на Конфедерация на българските писатели.