Димитринка Ангелова Баева

Димитринка Баева – Ангелова е родена на 23 април 1955 г. в гр.Ямбол.Завършила е Математическа гимназия –Ямбол .Първото си висше образование завършва в СУ”Кл.Охридски”(1980), специалност математика,второто със специалност „педагогика в същия университет(1995), а третото(2007) – в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, със специалност „информационни технологии”.Работила е като програмист в ЕИЦ „ГОРУБСО”- Мадан, организатор и председател в няколко обществени организации, учител по математика и информатика , библиотекар , старши специалист „Библиотечни фондове” към Градска библиотека „А.Страшимиров”.От 1980 г живее в Мадан.Владее руски и английски.Член е на Клуба на творците в община Мадан. Била е член на редколегията на в-к „Мадански вести”, участвала е в множество литературни конкурси, последния от които е „Голямата книга на малкия град”, на който получава награда за книгата си „Шаренопис”.”Нейни стихове са публикувани във вестниците ”Уикенд” , „Ретро” и в регионалния печат.