Димитър Асенов

Димитър Асенов е роден  на  на 06.09.1948г в с.Камбурово, област Търговище. На една година остава сирак и това поставя отпечатък върху целия му живот.Трудовата си кариера започва на 16 години като автоклавист, след което става себестойчик  и плановик.По-късно завършва задочно ВИНС-Варна, специалност „Икономика на вътрешната търговия“, следва диплом и от  ВТУ „Ангел Кънчев“ -Русе, където се обучава по специалността „маркетинг и менджмънт“. Високата квалификация му дава възможност за нова професионална реализация. Асенов работи като началник отдел „Планов и ТРЗ“, зам.председател на РПК Омуртаг и началник район на предприятие „Прогрес“. Бил е и директор на ДАП -Омуртаг, зам.кмет на града, президент на футболен клуб и около 15 години Директор на Хранително-вкусов комбинат в с.Камбурово, а след обединението на двата хранително-вкусови комбината – на ХВК Омуртаг.
Поетичната муза осенява  Асенов на 21 -годишна възраст. От 2012 година
получава нов импулс за писане, породен от възможността да публикува във фейсбук. Автор е на 15 стихосбирки, а следващата му 16-та стихосбирка е в процес на подготовка за печат. В поезията на Асенов се оглеждат преди всичко възгледите му за любовта, приятелството и семейните ценности. Живее в Разград. Пълноправен член на Конфедерацията на българските писатели.

/