Димитър Курдоманов

Димитър Курдоманов е дългогодишен учител, агроном.

Член на ЛС „Реката и приятели” от самото му създаване.

Пише епиграми, апострофи, басни, стихотворения, разкази.

Публикува в местния печат. Живее в Силистра.