Димитър СТОЯНОВ

Димитър Стоянов е от града на Лили Иванова гр.Кубрат.Завършил е българска филология във ВТУ „Св.Св.Кирил  и Методий“ и след кратко учителстваен в Кубрат се установява трайно в града на неговата студентска любов Стралджа. В града на юг от Петолъчката Стоянов  прегръща попрището на преподавател по български език и литература , като години наред  негово неизменно работно място е СОУ „П.К.Яворов“. Там Стоянов ръководи клубове по художествено слово , открива млади литературни дарования и намира отправна точка за бурната си дейност като читалищен деец и самодеен актьор.
Литературните интереси и жанрови предпочитания на стралджанеца с кубратски корен  са твърде разнообразни.  Неговите есеистични,лирични  и литературно-критически фрагменти  намират уютен прием в интернет-пространството, чрез което достигат до читателите  във всяко кътче на света и открояват профила на една истински поливалентна творческа личност.