Добрина Симова

Сбогуване

 

Трепетно преплетохме

и двамата ръцете си,

шеметно бързо премина

нашата огнена любов,

вихрено се разбушуваха

невероятни страсти,

искрено се врекохме

в истинска и вечна вярност,

прочувствено ти разказах

моята тъжна история,

безметежно преживяхме

само едно кратко мигновение,

неочаквано обаче и за мен самата

приключи едно безсмислено,

и твърде странно емоционално вълнение.