Дора Ефтимова

Тодорка Петрова Ефтимова/Дора Ефтимова/ е родена на 08.10 1958г. в гр. Варна.

Живее и работи в гр. Горна Оряховица, където е омъжена.

Член е на ТЛГ”Асен Разцветников” към НЧ”Напредък 1869” в същия град от 1994г.

Издала е поетичните книги:

1.„Желая да те има” 2008г.-„Фабер” В. Търново,

2.„По струните на моята любов” 2013г./съвместно с Ивелина Цветкова/- izdavam.com Плевен

  1. „Любов в три величини” 2016г.- Фабер” В. Търново

Публикува в интернет- сайтовете: „Откровения” и „Фейсбук”.

Член е на синдиката в издателство „Буквите”-2016г.

Участва в алманаси на градовете: Горна Оряховица, Варна, Кула/Видинско/,Бяла, Ямбол – Тракийска Лира-2015г. 2016г.,  в Пловдив, в алманах”Маскарад”- Чикаго 2015г.,в руско-българския „Содружество ” гр.Уфа 2015г., в Македоно-Български алманах 2016г., в Алманах Международен Поетичен Фестивал Литературни Искри Гостивар -2016, „Сръбско – български –/Песницки конкурс/2016г. и др.

Публикувана е в националния печат: в-к „24 часа”, „Ретро”, „Втора младост”,

”България днес” и др., както  и в местния печат.

Участва в национални конкурси и интернет конкурси и е награждавана.