Дулинко Дулев

Въвеждане на полицейско обучение в разградските училища
***
Отдавна
в децата ни
няма съмнение,
какво е това
„безопасно движение“ …
Тяхната крехка
душевна система
с игра възприема
всичко, което са
чули по въпросната тема …
В бащите им е проблема.

***
Проблеми в ръководството на разградската болница

Припомнете си,
лекари мили, поуката
от баснята
за орела, рака и щуката!
Защото,
колкото по – малко сред вас
са от недоволните,
толкоз повече
ще са доволни болните!

***
110 години от създаването на Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов“

Оркестърът ни има
непреходна слава –
от спомените
на предците ни личи си!
Ала дали и занапред
ще е с такава,
от нас зависи!