Емилия Николова

Емилия Николова е родена и твори в град Бургас. Докторската си степен по Обществени комуникации и информационни науки, специалност „Журналистика и връзки с обществеността“ придобива в Катедра-та на ЮНЕСКО към СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София. Емилия Ни-колова притежава и степен магистър по „Връзки с обществеността“; магистър по „Консултативна психология“ и ма-гистър по „Социални дейности“. Автор е на книгите „Младите предприемачи на България“, „Основи на женското предприемачество. Теоретични и прак-тични аспекти“, „Комуникацията като социално-психоло-гически феномен“ (научна монография), Bulgarian Face of Women Entrepreneurship. Practical, Social and Media Discourse“ и „Стимулиране на обучението по предприема-чество през целия живот. Жени, политики, инструменти, проекти“. Нейни статии и научни доклади са публикувани в редица както български, така и международни научни, литературни и други издания.В момента Емилия Николова е криейтив директор на фирма, работеща в областта на уеб-дизайна и изграждането на корпоративна идентичност. Па-ралелно с това работи и върху двата проекта на Творческа-та си къща „EmiliaArt“ – „Когато жените творят, градовете оживяват“ и „За още една детска усмивка“.

ocelqvane_na_bylgarina