Зорница Тодорова – приятел на КБП

Зорница Тодорова на 24 години е от гр. Павликени. Още от дете се увлича от хуманитаристиката, а литературата, изкуството и културата са нейна истинска страст. По повод запознанството си със света на книгите споделя: „Първият ми допир до книга беше на петгодишна възраст и от тогава любовта ми към това вълшебство не е угасвала. Смятам, че не съм изключение. Все по-често срещам четящи хора, което доказва, че интерес към книгите е имало от векове и ще продължава да го има винаги. Да, може би с времето все по-често ще се чете от екран, но като съдържание, като източник на безкрайно знание и приключения, книгите ще продължат да съществуват и да са необходими. Ето защо ще продължават да се издават нови и да се пишат истории, събуждащи човешкото въображение и обогатяващи човешките знания“. Този начин на мислене логично довежда Зорница до прага на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“, където се записва студентка по специалността „Книгоиздаване“, която завършва през 2017 г. със степен „бакалавър“. Като абсолвент по специалността „Книгоиздаване “ и като любител на четенето за Зорница е истинско удоволствие да се нарече “приятел на Конфедерацията на българските писатели.“ Допълнителен мотив за това е фактът, че сред останалите приятели и членове на КБП тя открива хора със сходни интереси, някои от които са истински професионалисти, но така също се срещат и „новобранци” в писането, получили шанс за развитие в редиците на КБП. Общуването с тях способства за обогатяване на познанията и в областта на книгоиздаването изобщо, както и върху българското в частност. За нея тази работа е не само полезна, но е и извор на приятни емоции, които се помнят цял живот.