Интервю с Павлина Петкова във в-к „Втора младост“

Интервю с Павлина Петкова, председател на Конфедерация на българските писатели – клон Бяла, е поместено във в-к „Втора младост“. В интервюто Петкова  е окачествена като „писателка и деец на културата“,,  а родното и село Босилково, от където е поел своя творчески път такъв знаков лирик като Петър Алипиев, се разкрива пред очите на читателя   като люлка на таланти, все още  неизвестна и неизучена съкровищница от литературни диаманти.