Йорданка Данова

БИОГРАФИЯ
Йорданка Данова Стоянова е родена в с. Типченица, Врачанско. Завършила е журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работила е като редактор завеждащ отдел в редакцията на окръжния вестник „Отечествен зов” – Враца. Има издадени дванадесет книги с поезия, разкази и за деца. Сега се занимава с издателска дейност.

Йорданка-Данова СКОРУША