КЛОН В КОЗЛОДУЙ

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОТКРИ КЛОН В КОЗЛОДУЙ

На 21 април 2016 г. със съдействието на Община Козлодуй се създаде  клон на Конфедерацията на българските писатели. Специално за събитието от Бургас пристигна  председателят на Конфедерацията г-н Станислав Марашки, а така също и областният координатор на КБП за област Враца г-жа Валентина Панова. Официален гост на събитието беше г-жа Ирина Николчева – главен специалист „Образование” към община Козлодуй.

Събранието започна с въведение от главния инициатор на учредяването г-жа Роси Савова. Тя представи присъстващите, след което даде думата на г-н Станислав Марашки. Марашки разясни  същността  на целите и политиката на Конфедерацията на българските писатели,свързвайки създаването и с националния литературен конкурс „Голямата книга на малкия град”. С неподправен патос г-н Марашки каза:„На 6 октомври 2015 г. на брега на морето в гр. Бургас, се състоя едно  възхитително събитие – церемонията-спектакъл по връчване на наградите от конкурса  с метафоричното име „Голямата книга на малкия град”, който преобърна преобърна представите за литературен живот в  страната. За пръв път беше проведен  конкурс с такъв мощен морален подтекст , който заяви  ясно и недвусмислено пред нашата културна общественост, че в малките населени места на България извън столицата съществуват прекрасни творци и че те, взети заедно, представляват една истинска  литературна армия. Затова считам, че би било абсолютно кощунство да се остави словесното им оръжие да ръждясва,  незабелязано и непризнато. И там, от почвата на конкурса, израсна идейното стъбло на  Конфедерацията на българските писатели. Затова няма да е пресилено, ако кажем, че конкурсът и Конфедерацията са еднояйчни близнаци .

Политиката  на Конфедерацията съдържа в себе си възможността за равен старт на всички пишещи хора , което ще рече на авторите от големите градове и на тези от малките населени места; на живущите на територията на България , но и  на тези, които трайно са се заселили в чужбина. Тя зачита и класифицира посредством съответен статут творци с различни възможности и стилове.ВКонфедерацията се сливат в една общност признатите автори на книги с авторите на публикации ,  като утвърдените автори  са пълноправни членове, а  прохождащите в литературата са в категорията  „асоциирани членове”.  На практика един  голям писателски съюз като нашия представлява полубезплатна  писателска академия, където творците се учат помежду си въз основа на обмяната на опит. А нима  има нещо по-благородно от това младите хора в ученическа възраст да контактуват със зрели и утвърдени творци?   От своя страна професионалните творци в КБП   винаги ще могат да се огледат в честните и чисти очи на младите дарования и да получат така необходимата им обратна връзка . Впрочем аз винаги съм твърдял, че границата между любителско и професионално е ткака незабележима, че тя се прескача непрекъснато.. Нима Добри Войников, който е оставил шедьоври в литературата, е бил признат професионалист в класическия смискъл на думата, подкрепян финансово от държавата? Нищо подобно!Вършил е всичко на принципа на днешните кръжочници, което , обаче, не му пречи да бъде родоначалник на българската драматургия. Другата основна причина за съществуването на Конфедерацията, е необходимостта от разширяване на понятието за националност в литературния процес, тъй като сред целите и е залегнало лобирането за изграждане на център за емигрантска литература у нас, което означава, че в нейния обсег на въздействие влизат и авторите от български произход, установили се трайно в чужбина и пишещи на езика на страната, в която живеят.”
По-нататък в словото си Марашки обясни обстойно  защо в конфедерацията имат право да членуват също литературните преводачи и журналистите, описа механизма за работа на Творческия съвет , разказа как ще се съставя културния календар и др.
В обсъждането се включи активно и координаторът Валентина Панова, която напомни, че  врачанският клон на Конфедерацията е доста голям, тъй като включва участници от целия регион. Панова подчерта не без задоволство, че козлодуйчанките Роси Савова и Деница Ангелова са негови членове още от създаването му. В заключение Панова декларира емоционално: „Щастливи сме, че броят на привържениците на Конфедерацията расте. Поздравявам ви, че днес в прекрасния град на Ботев учредявате свой собствен литературен формат и ви пожелавам нови творчески успехи!”
След предложението на г-н Станислав Марашки Роси Савова да бъде избрана за председател на врачанския клон последваха няколко изказвания, между които особено се открои това на краеведа и създателя на музея за Христо Ботев г-н Николай Пачев, който отбеляза:” „Роси Савова е най-подходящия човек за ръководител на нашето сдружение. Тя стои над всички пристрастия и е ценен, зачитан и уважаван човек в града. Подкрепям предложението на Марашки  да бъде избрана за председател. Тя трябва да ни обединява, да ни обича еднакво и да ни тегли напред… Предлагам на Ботевите празници в Козлодуй да бъде поднесен венец от председателя на местния клон на конфедерацията и от най-младия негов член, с което да се покаже на обществеността, че тук вече се е родила една  активна културна общност. „

В подкрепа на предложението на Марашки за председател на козлодуйския клон на Конфедерацията да бъде избрана РОСИЦА САВОВА  бяха посочени и обстоятелствата, че тя е авторка на оригинална поезия за деца и възрастни, но така също и на сатирична и драматична проза, като наред с индивидуалните си прояви  е съавтор и на  3 антологии и е лауреат на конкурса „Голямата книга на малкия град”;
От името на бъдещите асоциирани членове взе думата Елена Славова, която развълнувано благодари на организаторите, че са поканили и учениците наред с всички професионални творци.
Твърда заявка за членство беше дадена още преди началото на събитието  и от Пенка Станчева  – автор на  стихосбирки и съавтор  на няколко алманаха , Лилия Логофетова,  –  авторка на поезия за деца и възрастни с две издадени книги, Гълъбина Митева от с. Крушовица – автор на 4 поетични книги,  Красимира Милчева  от гр. Бяла Слатина – поетеса, автор на две стихосбирки,  Теменужка Спасова  от с. Бутан –  автор на 2 краеведски книги. За съжаление те не успяха да присъстват на учредяването, но  са неотменима част от козлодуйския филиал на КБП.
Сред присъстващите учредители бяха още изявената поетеса Геолина Стефанова ,  която има зад гърба си цели десет стихосбирки, Албена Абарова , сътворила 3 стихосбирки, поетът с будна гражданска съвест Владимир Ненчев , изявил творческата си същност в стихосбирката си „Съдба”;Деница Ангелова   от с. Хърлец – поетеса, автор на лиричната книга „И над тебе бди една луна-сърце”, натрадена на  конкурса „Голямата книга на малкия град” , уникалната двуезична  поетеса Наталия Крисенко, създаваща поезия на български и на руски език , както и  Светлана Стойкова – и двете в ученическа възраст. Сред учредителите заеха своето достойно място сатиричката Елена Славова, белетристът и публицистът Савчо Савов, театралният режисьор и сценарист Бистра Григорова,  поетесата Грета Иванова и др.
По инициатива на г-н Николай Пачев, уредник на музея на Христо Ботев, след събранието учредителите колективно посетиха музея, изслушаха неговата професионална екскурзоводска беседа и се фотографираха  на фона на кораба „Радецки”. И не на друго място, а именно в музейната обител Пачев,  който е един от най-старите членове на Съюза на свободните писатели, категорично  хвърли членската си карта и се самоизключи от ССПБ в името на новата организация !

С това стартът на козлодуйския филиал на Конфедерацията на българските писатели беше даден окончателно. Остава само бъдещето да покаже, че освен с АЕЦ и Христо Ботев козлодуйчани ще могат да се гордеят и със своите литературни таланти …