Лили Рашкова – приятел на КБП

Лили Рашкова е енергичен и деен български политик, завеждащ отдел „Култура и образование“ в община Козлодуй.Ревностен привърженик на Закона за достъп до информация.Като длъжностно лице в община Козлодуй съдейства пряко за провеждане на „Козлодуйски литературни дни“ -2016.Носител на званието „Благодетел на българската култура“.