Литературна Бяла в алманаха Съврем.бълг.литература и изобразит.изкуство

Творби от Павлина Петкова в алманах за „Съвременна българска литература и изобразително изкуство“