Мария Дончева Лалева

Родена през 1988 г. в Карлово. Завършва начална училищна педагогика с немски език в ПУ,,Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив. Работи като възпитател в начален етап в СОУ „Хр. Проданов“ – гр. Карлово.

Първата й книга „Приключенията на малката Рая“ скоро ще бъде отпечатана.

Членува в Творческия клуб „Литературен Еверест“ към СОУ „Хр. Проданов“.