Павлина Петкова почете  с публикации  покойни творци

Павлина Петкова почете с текстове паметта на  покойни творци. Във в-к „Втора младост“ в броя си от 10 януари 2022 е поместена статията на Петкова
“ Една година без писателя и поета Христо Черняев“, а на същия ден в-к „Минаха години“  провокира със заглавието „Наред с „С люти чушки “ на Радой Ралин забраняват „Хипотези“ на Иван Коларов, с което вестникът поставя акцента върху статия на Петкова по темата.